Klub chovateľov műnsterlandských a dlhosrstých stavačov

člena SPZ, ktorý zastrešuje 12 poľovne upotrebiteľných plemien:

- nemecký dlhosrstý stavač
- veľký münsterlandský stavač
- malý münsterlandský stavač
- francúzsky dlhosrstý stavač
- drentský jarabičiar
- saint-germainsky stavač
- portugalský stavač
- auvernejský stavač
- bracco italiano
- spinone italiano
- bretónsky stavač
pikardský stavač

Aktuality

Vítame v klube majiteľov, chovateľov a obdivovateľov  plemena Pikardský stavač, súčasne želáme veľa  kynologických úspechov.
Naplánované klubové akcie bez termínov budú upresnené.    
Minikatalóg - Klubové výstavy stavačov Nitra 2020 Propozície - Klubové výstavy stavačov Nitra 2020 (PDF formáty na stiahnutie) SLOVENSKÝ POĽOVNÍCKY ZVÄZ Č L E N  S L O V E N S K E J  K Y N...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Pre členov klubu

09.01.2020 18:12
Bratislava, 9.1.2020   Vec: Členský príspevok rok 2020    Vážení členovia,   dovoľujeme si Vás požiadať o úhradu členského príspevku na rok 2020. Členský...

Kontakt

Klub chovateľov műnsterlandských a dlhosrstých stavačov Jana Brániková +421 905 566 897 kchmsds@azet.sk
To Top